BIURO AUDYTORSKIE BIEGŁY REWIDENT Łucja Frelich

 

BIURO AUDYTORSKIE BIEGŁY REWIDENT Łucja Frelich

działalność gospodarczą prowadzi od 2007 roku.

Biuro jest zapisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – nr ewidencyjny 3239.

Przedmiotem działalności Biura jest:

- czynność rewizji finansowej, tj. badanie sprawozdań finansowych i przegląd sprawozdań  finansowych,

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

- doradztwo podatkowe,

- wykonywanie ekspertyz lub opinii  ekonomiczno – finansowych,

- świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

- świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług  zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

 

Właścicielem firmy jest biegły rewident Łucja Frelich –uprawnienia nr 885, nadane przez KIBR.

Współpracujący z podmiotem biegli rewidenci posiadają bogate doświadczenie w swoim zawodzie.

 

Kontakt:

74-300 Myślibórz

Ul. Północna 26

Tel. 95-747-2484

Fax. 95-747-2484

Kom. 602-189-339